Facebook
  • ET5001 Oven Timer
  • ET5001 Oven Timer
  • ET5001 Oven Timer
  • ET5001 Oven Timer

ET-5001 烤箱计时器

No.ET5001
颖控® ET-5001 4触摸键烤箱计时器LED显示, 半自动程序和自动程序控制(可选),3种屏幕亮度(可调节),支持OEM和定制服务。
  • ET5001 Oven Timer
  • ET5001 Oven Timer
Description

颖控® ET-5001 烤箱计时器功能

♦ 半自动程序和自动程序控制(可选)
♦ 4个触摸按键
♦ 显示方式:LED
♦ 20A继电器 
♦ 闹铃定时器
♦ 3种按键音,可调节
♦ 带儿童锁功能
♦ 3种屏幕亮度,可调节
♦定时功能和预约功能
♦功能及温度开关检测

 

 
Download